www.tbswalcz.pl

78-600 Wałcz
ul. Budowlanych 9/2

NIP 765 15 10 295

Regon 330977966

tbswalcz@tbswalcz.pl

kontakt

godziny otwarcia biura

poniedziałek 07:00 - 16:30

wtorek - czwartek 07:00 - 15:00

piątek  07:00 - 13:30

+48 (67) 258 50 53

.

TBS 78-600 Wałcz

ul. Budowlanych 9/2

Zasady dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Wałcz oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

 

1. Oświadczenie o stanie majątkowym i osobach zamieszkujących pobierz1

2. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego pobierz2

3. Wniosek o zamianę lokalu pobierz3

4.  Aktualny rejestr zamian 2021 IX 

 

Oferta nr 1/2021

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

ul. Bankowa

 

nr budynku

4

 

powierzchnia

49,07

30-35

ilość pokoi

2

2

piętro

II poddasze

parter

rodzaj ogrzewania

piece

C. O. , elektryczne, etażowe

czynsz ok.

160,00

 

inne opłaty ok. (bez śmieci) *

   

zadłużenie / możliwość spłaty zadłużenia

nie

nie

inne

komórka

 

nr telefonu

601 705 499

 

 

Oferta nr 2/2021

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

ul. Kościuszki

 

nr budynku

35A

 

powierzchnia

62,60

mniejszy

ilość pokoi

3

 

piętro

II

 

rodzaj ogrzewania

etażowe 

etażowe

czynsz ok.

280,00

 

inne opłaty ok. (bez śmieci) *

-

 

zadłużenie / możliwość spłaty zadłużenia

nie

 

inne

2 piwnice

 

nr telefonu

667 951 834

 

 

Oferta nr 3/2021

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

Al. Zdob. Wału Pom. 

 

nr budynku

23

 

powierzchnia

34,30

34-40

ilość pokoi

1

1 lub 2

piętro

I

parter lub I piętro

rodzaj ogrzewania

piece

etażowe gazowe

czynsz ok.

125,00

do 5 000 zł

inne opłaty ok. (bez śmieci) *

-

 

zadłużenie / możliwość spłaty zadłużenia

nie

 

inne

piwnica

 

nr telefonu

503 563 479

 

 

 

Oferta nr 4/2021

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

ul. Orla

 

nr budynku

21

 

powierzchnia

37,50

większy

ilość pokoi

1

 

piętro

parter

 

rodzaj ogrzewania

piece

 

czynsz ok.

135,00

 

inne opłaty ok. (bez śmieci) *

-

 

zadłużenie / możliwość spłaty zadłużenia

nie

nie

inne

nie

 

nr telefonu

514 722 380

 

 

Oferta nr 5/2021

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

Al. Zdob. Wału Pom.

 

nr budynku

10

 

powierzchnia

46,3

ok. 45

ilość pokoi

2

1

piętro

II

parter

rodzaj ogrzewania

etażowe gazowe

etażowe gazowe

czynsz ok.

190,00

 

inne opłaty ok.  (bez śmieci) *

-

 

zadłużenie / możliwość spłaty zadłużenia

nie

nie

inne

piwnica

zamiana na lokal w najmie socjalnym

nr telefonu

575 126 327

 

 

Oferta nr 6/2021

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

Al. Zdob. Wału Pom. 

 

nr budynku

74B

 

powierzchnia

53,08

46-53

ilość pokoi

3

2

piętro

parter

 

rodzaj ogrzewania

gazowe

C. O.

czynsz ok.

435,00

 

inne opłaty ok. (bez śmieci) *

-

 

zadłużenie / możliwość spłaty zadłużenia

nie

nie

inne

piwnica,nowe budownictwo

zamiana na lokal z zasobów TBS, spółdzielni mieszkaniowej, własnościowy (brak możliwości zamiany na lokal z zasobów Gminy Miejskiej Wałcz)

nr telefonu

502 123 073

 

 

Oferta nr 7/2021

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

ul. Wojska Polskiego

 

nr budynku

57

 

powierzchnia

75,20

 

ilość pokoi

2

3

piętro

I

 

rodzaj ogrzewania

piece

gazowe

czynsz ok.

250,00

 

inne opłaty ok.  (bez śmieci) *

-

 

zadłużenie /
możliwość spłaty zadłużenia

nie

nie

inne

piwnica

zamiana na lokal w najmie socjalnym

nr telefonu

576 049 992

 

 

Oferta nr 8/2021

Lokal do zamiany

Lokal oczekiwany

ulica

Al. Zdob. Wału Pom.

 

nr budynku

28

 

powierzchnia

31,15

ok. 35

ilość pokoi

1

1 lub 2

piętro

I

parter

rodzaj ogrzewania

piece

C.O.

czynsz ok.

130,00

 

inne opłaty ok.  (bez śmieci) *

-

 

zadłużenie /
możliwość spłaty zadłużenia

nie

nie

inne

wspólne użytkowanie

zamiana na lokal w najmie socjalnym

nr telefonu

500 323 504

 

 

 

* Uwaga: do ponoszonych kosztów za mieszkanie należy doliczyć opłatę za wywóz nieczystości (obecnie 35 zł od osoby)

 

 

Podstawa prawna:

Zamiany mieszkań dokonywane są na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kc z dnia 21 czerwca 2001 roku, oraz uchwały nr VIII/XXXII/282/21 Rady Miasta Wałcz z dnia 16-02-2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskie Wałcz oraz pomieszczeń tymczasowych (zwanej dalej uchwałą).

 

Na podstawie § 33 ust. 2 powyższej uchwały wnioski w sprawach o zamianę lokali rozpatruje Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2.

Osoba do kontaktu: Ireneusz Karol, tel. 67 2585053 wew. 26

 

TBS pośredniczy przy przeprowadzeniu dobrowolnej zamiany, w sytuacji gdy co najmniej jeden z kontrahentów jest najemcą lokalu znajdującego się w zasobie Gminy Miejskiej Wałcz. Drugim kontrahentem może być dowolna osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (może to być również np. własność lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem w TBS-ie).

 

Warunkiem dokonania zamiany jest:

 1. wyrażenie na nią zgody przez najemcę (lub osobę, która utraciła tytuł prawny z powodu zaległości) oraz osoby pełnoletnie wspólnie z nią zamieszkujące i uprawnione do zajmowania lokalu;
 2. osiąganie dochodów uzasadniających oddanie w najem lokalu (§ 10 ust. 1 uchwały) lub najem socjalny lokalu (§ 22 uchwały),  a w przypadku lokalu z centralnym ogrzewaniem z sieci miejskiej – dochodów zgodnych z zapisami § 36 ust. 3 uchwały;
 3. w przypadku zamiany najemcy Gminy Miejskiej Wałcz na lokal spoza zasobu komunalnego, zgoda na zamianę zostanie wyrażona pod warunkiem braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Wałcz.

 

 

Zamiany lokali pomiędzy najemcami Gminy Miejskiej Wałcz

 

Z zamiany lokali mogą skorzystać zarówno najemcy Gminy Miejskiej Wałcz, którzy nie mają zaległości wobec wynajmującego z tytułu opłat za mieszkanie będące przedmiotem najmu, jak i najemcy, którzy mają zadłużone lokale mieszkalne, na warunkach przedstawionych w w/w uchwale.

Najemca lokalu wynajętego w ramach najmu socjalnego może ubiegać się o zamianę wyłącznie na inny lokal w ramach najmu socjalnego, chyba że wykaże dochody uprawniające do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony.

 

Krok po kroku

 1. Pobierz formularz ze strony internetowej www.tbswalcz.pl , wydrukuj i wypełnij.

Druk dostępny jest również w siedzibie TBS.

 1. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złóż w siedzibie TBS przy ul. Budowlanych 9/2 w Wałczu.
 2. Oczekuj na kontakt osób zainteresowanych lub pracownika TBS.

Na stronie internetowej www.tbswalcz.pl publikowany będzie „Rejestr zamian lokali” zawierający numer telefonu osoby zainteresowanej zamianą oraz następujące informacje dotyczące:

 1. lokalu zajmowanego:
 • nazwa ulicy,
 • numer budynku;
 • metraż lokalu;
 • ilość pomieszczeń;
 • kondygnacja, na której się znajduje się lokal;
 • rodzaj ogrzewania;

 

 1. lokalu oczekiwanego:
 • metraż lokalu;
 • ilość pomieszczeń;
 • kondygnacja, na której może znajdować się lokal;
 • rodzaj ogrzewania;

Dane dotyczące nr mieszkania, ewentualnego zadłużenia lokalu zgłoszonego do zamiany, tytułu prawnego do tego lokalu oraz dodatkowych informacji dotyczących charakterystyki lokalu (np. zdjęcia) będą udostępnianie jedynie potencjalnym uczestnikom zamiany lokali.

 

Zgodnie z zapisami § 33 ust 6 uchwały - osoba ubiegająca się o zamianę lokalu obowiązana jest raz na dwa lata zgłosić się w TBS w celu weryfikacji uprawnień do dokonania zamiany lokalu; w przypadku niezgłoszenia się lub niespełniania warunków - złożona oferta zamiany zostanie usunięta.

 

Korzyści wynikające z zamiany mieszkania

Zazwyczaj na podjęcie decyzji o zamianie lokalu mieszkalnego wpływ ma aktualna sytuacja rodzinna i finansowa. Dzięki zamianie można:

 • dopasować metraż i standard mieszkania oraz wysokość opłat do potrzeb i możliwości finansowych;   
 • uzyskać częściową lub całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu,  w przypadku zamiany z innym najemcą deklarującym gotowość spłaty zadłużenia;
 • uniknąć postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji;
 • uzyskać możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez najemców zajmujących dotychczas zbyt duże lokale;
 • uzyskać możliwość zmiany miejsca zamieszkania (np. bliżej centrum dla osoby starszej);         
 • uzyskać możliwość zamieszkania w miejscu dostosowanym do stanu zdrowia najemcy lub członka jego rodziny (np. z powodu niepełnosprawności);           
 • uzyskać możliwość zamieszkania w lokalu przeznaczonym do wykupu.