+48 (67) 258 50 53

.

TBS 78-600 Wałcz

ul. Budowlanych 9/2

Kontakt

Jeśli masz pytania lub coś wymaga poprawy – daj nam znać ! 

Ze wzgl. na niebezpieczeństwo związane z kontaktami między ludźmi -

ograniczone jest działanie biura TBS.

Preferowany jest kontakt telefoniczny oraz tbswalcz@tbswalcz.pl , EBOK

 

Sposób załatwiania spraw

        Pisma przychodzące do spółki w formie papierowej rejestrowane są w rejestrze pism przychodzących i wychodzących, dekretowane przez prezesa lub osobę upoważnioną i przekazywane za potwierdzeniem pracownikowi właściwemu do załatwienia sprawy.

 • Po sporządzeniu odpowiedzi na piśmie, jest ona przedstawiona do akceptacji i podpisu przez prezesa lub osobę upoważnioną i zostaje zarejestrowana w rejestrze pism przychodzących i wychodzących.
 • Pisma przychodzące drogą elektroniczną przekazywane są tą samą drogą pracownikowi właściwemu do załatwienia sprawy. Po sporządzeniu odpowiedzi ( w przypadku upoważnienia pracownika do jej autoryzacji ), jest ona bezpośrednio przez pracownika przesyłana adresatowi drogą elektroniczną albo ( w przypadku braku upoważnienia do jej podpisu ) drukowana w jednym egzemplarzu, przekazywana prezesowi do podpisu, rejestrowana w rejestrze pism przychodzących i wychodzących, skanowana i przesyłana adresatowi drogą elektroniczną.

TBS prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 • rejestr pism wychodzących i przychodzących
 • rejestr faktur
 • teczki lokali
 • książki obiektów budowlanych
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • teczki akt osobowych
 • ewidencja wyjazdów służbowych
 • rejestr kart drogowych
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych

www.tbswalcz.pl

78-600 Wałcz
ul. Budowlanych 9/2

NIP 765 15 10 295

Regon 330977966

tbswalcz@tbswalcz.pl

kontakt

godziny otwarcia biura

poniedziałek 07:00 - 16:30

wtorek - czwartek 07:00 - 15:00

piątek  07:00 - 13:30